Вече четвърти ден се почиства Републикански път ІІ – 64 от
работници към Община Карлово, назначени по програма „Младежка
заетост”. Участъкът, който почистват е по посока Карлово – Баня.
Събрани са над 200 чувала със смесени битови отпадъци, и ще
бъдат предадени в системата за сепарация на община Карлово.
Дейността по почистването продължава.
Пресцентър
Община Карлово