Във връзка с подготовката за провеждане на жътвената кампания, за периода от 14 юни до 22 юни на територията на общините Карлово и Сопот, съвместно с главна Дирекция „Аграрно Развитие“ към ОД“Земеделие“ Пловдив ще се извършат проверки за изправността и допускане на земеделската техника – зърнокомбайни, трактори, автомобили, сламопреси за участие в кампанията по прибиране на реколтата, както и за спазването на противопожарните изисквания в селскостопанските обекти, съобщиха от местното служба по пожарна безопасност. За да не се допускат пожари през летния период от службата напомнят, че за участие в жътвената кампания се допуска само технически изправна, обезопасена и оборудвана с уреди за пожарогасене земеделска техника, в никакъв случай да не се пали огън на открито във ветровито време, при никакви обстоятелства да не се предприема запалване на слогове, поляни, крайпътни ивици, треви в междублоковите пространства, където има паркирани автомобили, както и близост до бензиностанции, и газостанции, и особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) е ЗАБРАНЕНО паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници. При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налага глоба на виновните лица по Закона за МВР в размер от 200 до 2000 лева.