Във връзка с разширяване на дейността си и пускане на ново производство "Електростомана 2004" АД търси да назначи за Карлово:
- отговорник смяна, цех горещо валцоване – заплата 1500,00 лева
- отговорен механик - заплата 1200,00 лева
- отговорен електротехник, промишлено оборудване - заплата - 1200,00 лева
- оператор - индукционна пещ за нагряване на метал - заплата 1200,00 лева
- оператор на валцоваща машина - заплата 1200,00 лева
- оператор на валцоваща машина и довършителна зона - заплата 1200,00 лева
- техник - механик, автоматизация (PLC +HMI) - заплата 1100,00 лева
- техник- механик - подготовка и настройка на валцоваща машина - заплата 1100,00 лева
- работник, оператор на повдигащи съоръжения - заплата 900,00 лева
- работник, оператор на повдигащи съоръжения и подреждане на склад - заплата 900,00 лева
При интерес може да изпратите изпратете CV на e-mail – sales@elektrostomana.com или на място на ул. „Дъбенско шосе“ №47. За повече информация и контакти - 0335/95692. На интервю ще бъдат поканени само кандидатите, които отговарят на изискванията.