Дългогодишната традиция за обучение на подрастващите бе възродена през есента на 1999 година със сформирането на три отряда “Млади огнеборци” в три училища от Община Карлово – ОУ”св. св. Кирил и Методий” гр.Карлово, СОУ”Иван Вазов” гр.Сопот, ОУ”Христо Ботев” гр.Калофер.
Подготовката на младите огнеборци се провежда под формата на общо теоретично и практическо обучение и спортно-състезателна дейност за добиване и утвърждаване на практически умения и навици.
Предварителната – превантивна работа е от първостепенна важност за формиране на противопожарната култура на подрастващите. Затова, основната цел на обучението е учениците да се запознаят с характерните природни и производствени рискове, които могат да възникнат, да знаят и да могат да се защитят, да се запознаят с проблемите по защита на екосистемата от пожари, стихийни бедствия и аварии.
Теоретичната подготовка се провежда под формата на лекции и семинари при които младежите се запознават с пожарникарската професия, причините за възникване на пожари и мерките за пожарна безопасност, както и поведението им при пожар, природни бедствия и аварии у дома и в обществени сгради.
Практическата подготовка и спортно-състезателната дейност се провеждат за повишаване на физическата дееспособност и развиване на практически умения и готовност за правилни действия при пожари, бедствия и аварии.
Първите районни състезания по пожароприложен спорт на младежките противопожарни отряди “Млад огнеборец” за Община Карлово се проведоха през лятото на 2000 година, като днес тази инициатива се превърна в традиция.
Четири отбора „Млад огнеборец” ще участват в състезанието на младежките противопожарни отряди, което ще се проведе на 26.04.2018 година от 10,30 часа на стадион "Васил Левски" в град Карлово. В надпреварата ще премерят сили отборите от училищата: СУ „Васил Левски” гр.Карлово, СУ „Христо Проданов” гр.Карлово, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр.Карлово и ОУ „Райно Попович” гр.Карлово.
Състезанието ще протече в дисциплините “Бойно разгръщане на състезателна пътека” и ”400 м щафетно бягане”, в които младите огнеборци ще покажат бързина, сръчност и точност, умения за връзване на възли и преодоляване на препятствия.
Отборът победител в комплексното класиране ще участва на областното състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец", което ще се проведе на 11.05.2018 година от 10:00 часа на лекоатлетически стадион „Пловдив" в град Пловдив. В него ще вземат участие отборите - победители от районните (общинските) състезания за област Пловдив.