Сухопътни войски обявиха конкурс за войнишки длъжности за лица, завършили граждански средни или висши училища за гарнизоните Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив. Конкурсът ще бъде от 7 до 21 юни тази година. Конкурсът е за 486 войнишки длъжности. В гарнизон Стара Загора свободните места са 150, в Карлово и Казанлък – 300, а в Пловдив – 36. Кандидатите трябва да подадат документите си до 6 март. В сайта на Централно военно окръжие са описани всички необходими документи. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа и датата по пощата или на посочен от тях имейл адрес. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, тест по обща култура и събеседване. Спечелилите конкурса ще се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора не са навършили 28 години за хора без военна подготовка и 41 години за лица със стаж в армията. Източник: Pan.bg